Turneringsregler

Kamper:
 • Kamptiden er 2 x 15 min for alle klasser (både grunnspill og sluttspill)
 • Løpende spilletid hele kampen i gruppespillet, effektiv spilletid siste 3 min av kampene i sluttspillet.
 • Ved uavgjort ved full tid i sluttspillet spilles "sudden death" med inntil 5 min forlengelse. Ved fortsatt uavgjort avgjøres kampen på straffer. 3 straffer til hvert lag, deretter én og én inntil kampen er avgjort.
 • Pauser er maks 5 minutter.
 • Det foretas ikke sidebytte mellom periodene.
 • Deltagerlagene kan ikke påregne oppvarmingstid på banen ut over eventuell ledig tid før kampstart. Lagene står selv for baller til oppvarming.

Spillere:
 • En spiller kan ikke spille for mer enn en klubb i løpet av turneringa.
 • En spiller kan delta for flere lag fra samme klubb, så lenge lagene deltar i ulike klasser og at aldersbestemmelsene overholdes.
 • Keepere kan spille på flere lag fra samme klubb i samme klasse. Dvs. kan spille som keeper på begge lagene, eller som keeper på det ene laget og utespiller på det andre.
 • Spillere kan delta i èn aldersgruppe høyere enn alderen tilsier.
 • Klubbene er ansvarlig for at alle deres spillere har nødvendig forsikring (lisens).
 • Dispensasjon til bruk av overårige gis i følgende tilfeller:

1. Spillere som av administrerende myndighet er gitt dispensasjon til deltagelse i inneværende sesongs seriespill, gis dispensasjon til å delta i Jenteturneringen. Dispensasjonene må medbringes til alle kampene og fremvises på forespørsel.

2. Dispensasjoner må markeres i spillerregistreringen.

3. Benyttelse av ikke spilleberettigede spillere ifølge dette reglementet kan føre til kamptap eller diskvalifisering.

4. Som turneringsarrangør kan vi gi dispensasjoner ut over dette i helt spesielle tilfeller.


Poengberegning puljespill (unntatt J10/11)

Seier 2 poeng, uavgjort 1 poeng og tap 0 poeng.

• Ved poenglikhet gjelder innbyrdes møte, så målforskjell og flest scorede mål før evnt loddtrekning.

For øvrig følges NBF sitt turneringsreglement: http://www.innebandy.no/approbering.asp og NBF sitt kampreglement og spilleregler.

Premiering

Pokal til finalelagene, spillerpremie til alle deltakere.Protester

Eventuell protest må denne leveres til juryen ved turneringsleder senest 15 minutter etter kampslutt, sammen med et protestgebyr på 500 kr. Hvis protesten tas til følge refunderes beløpet. Hvis protesten ikke tas til følge, beholdes beløpet. Juryen behandler også matchstraffer.


Bruk av beskyttelsesbriller

Det skal benyttes CE-godkjente spillerbriller egnet for innebandybruk. Unntatt fra denne regelen er spillere som benytter briller med styrke.

Kommentarer